Vrijdag 15 septamber 2017

Vergadering aanvang 19u30

Harmoniezaal De Ware vrienden

Dorpstraat 78 Zolder

Nakaarten over de Tentoonstelling