Fuchsia na de winter

Verzorging van fuchsia's

 Na de winter en in het voorjaar.

 

Een plant uit een vorstvrije plaats (serre)

Is het aangeraden om de planten te voorzien van wat nieuwe potgrond,

  voordat ze gaan uitlopen.

Haal dan zoveel mogelijk grond van de bovenkant en van de zij- en

  onderkant af . Haal hierbij ook zoveel mogelijk oude potgrond en oude

  haarwortels weg, een hoofdwortel die geen haarwortels heeft kan je ookwat snoeien

Zet de kluit er weer in en vul de rest op met goede potgrond tot op enkelecm onder de rand.
Bij een pot die tot boven toe gevuld is, loopt het

  water weg, een pot die een klein randje heeft kan men vullen met water

Ook hier kan men een beetje organische meststoffen toevoegen

Je hebt zeker geen grotere pot nodig als er nog veel losse potgrond zit

  tussen de hoofdwortels en haarwortels.

Wanneer de plant is opgepot geef wat water met schimmelwerend middel,
de plant niet verzuipen... Zie ingekuilde planten

 

Hij bedoelde: probeer een goed vertakt wortelgestel te vormen en dan

krijg je een goed vertakte plant met ook meer bloemen.

Zorgvuldige observatie van de planten en hun reacties op bepaalde igrepen

  hebbende man zijn gelijk duidelijk bewezen.

Een ander item dat ooit veel stof heeft laten opwaaien is voeding, meststoffen.

Je kan het draaien en keren hoe je wil Wij zitten vooral met een

  kweek in potten, en dus zullen we al eens regelmatig moeten bijmesten.

 

Meststoffen kunnen we hoofdzakelijk indelen in 2 hoofdcategoriên:

  organische en anorganische.meststoffen.

De anorganische meststoffen zijn meestal dierlijke uitwerpselen of plantenafvalstoffen in ontbinding.

Anorganische meststoffen zijn scheikundige meststoffen of de zogenaamde

  "chimique"en deze laatste hebben eigenlijk, onterecht een negatieve

  naam in de wereld van de plantenwereld gekregen. Dit is vooral

  omdat ze dikwijls verkeerd gebruikt worden.

Scheikundige meststoffen zijn een mengsel van eenvoudige zouten die

  rechtstreeks door de cellen worden opgënomen.

Anorganische meststoffen daarentegen bestaan uit een mengsel van heel

  complexe en heel grote moleculen die niet door de celwand dringen en

  eerst door de grondbacteriën en de grondschimmels worden afgebroken.

De basisvoedingsstoffen van planten zijn stikstof (N), fosfor (P) en kalium

  of potassium (K) en het gehalte in de meststoffen wordt uitgedrukt

  in de term NPK als percentages

.

Deze basiselementen werken ook elk op verschillende stadia in het

  ontwikkelingsproces van de planten: stikstof bevordert groei, fosfor voor

  wortelgroei bij jonge planten maar ook voor bloemknopvorming als de

  dagen lang genoeg zijn, en kalium is het belangrijkste bestanddeel van

  meststoffen; het zorgt voor gezondheid, bloemkleur; bloemgrootte, zaadvorming,

  suikers, smaakstoffen, verhouting.

 Dan is er nog een belangrijk onderdeel dat we nodig hebben en dat is

  magnesium. Het is zeer belangrijk voor de opbouw van bladgroen dat

 weer heel belangrijk is voor de omzetting van zonlicht

Het wordt ook aangeduid bij de samenstelling van de meststoffen op de

  verpakking als + MgO wat magnesiumoxide betekent.

Scheikundige meststoffen zijn onder verschillende vormen verkrijgbaar:

  opgelost in water, als poeder en als korrel. Het zijn deze korrels die de

  scheikundige meststoffen hun pejoratieve naam bezorgd hebben.

De korrels zijn opgebouwd uitkorrels die de meststoffen dragen maar na

  oplossen van de werkende stoffen een restzout achterlaten.

In volle grond is dat niet zo erg, want daar wordt dat snel verdund. In pot

  echter blijft dat veel meer achter, stapelt het zich op en zorgt snel voor een zoutvergiftiging.

Een andere zaak die eigenlijk niet goed bekend is, is het feit dat het element

  fosfor zich bindt aan de potgrond en dat een teveel niet kan doorgespoeld worden.

Door opstapeling kan er zich ook gemakkelijk een zoutvergiftiging voordoen.

In de praktijk zien we dit als een witte afzetting rond de afvoergaten van de potten.

 

In de beginjaren van de fuchsiaverenigingen werd nochtans fosforhoudende

meststof (10/52/10) als toppunt gezien voor bloemvorming gedurende

het gans seizoen, tot men moest vaststellen dat zo veel planten gesneuveld zijn.

Belangrijk is ook de hoeveelheid en de frequentie van bemesting en

 zeker met scheikundige meststoffen.

Ervaring, zowel thuis als in de professionele kweek heeft mij geleerd dat

  dagelijkse bemesting in kleine hoeveelheden tot de beste resultaten leidt

  en dan spreken we over 1,5 gr/l water.

In het hoogseizoen wanneer we dagelijks water geven, mogen we 1 dag

  zuiver water geven om eventuele overmaat van meststoffen door te spoelen.

Als we de freqentie gaan afbouwen moeten we per keer de hoeveelheid

  meststoffen opvoeren en dat kan dan door de hoge zoutgehaltes tot

  verbranding van de wortels leiden.

 

En hier komen we dan aan de voordelen van de anorganische meststoffen.

Door de grootte en complexiteit van de moleculen kan de meststof door

  teveel de planten niet verbranden. Doordat de ontbinding een langzaam

  proces is Heeft de plant gedurende lange tijd een ideale voeding. En de

  natuur heeft er (toevallig?) ook voor gezorgd dat de bestanddelen in de

  meststoffen ook op het juiste ogenblik vrijkomen.

Als eerste worden namelijk de stikstofverbindingen afgebroken en zorgen

  zo voor een goed ontwikkelde plant. Laten we zeggen dat dit ongeveer 4 tot zes weken duurt.

Dan zijn de fosfor- en kaliumverbindingen aan de beurt en dit duurt zo'n

  6 tot 8 weken. Dit heeft dus tot gevolg dat we pas na 3 maanden opnieuw

  moeten bijmesten. en hou u daaraan want dikwijls wordt gezegd

  dat we gerust om de maand mogen mesten.

Dan heeft de plant echter constant de beschikking over verse stikstof.

 

Een plant die constant stikstof ter beschikking heeft zal ook altijd eerst

  die stikstof gaan gebruiken en zo inzetten op groei.

Ze zal dus ook niet aangezet worden om zich voort te planten en dus ook veel minder gaan bloeien.

Als we kiezen voor scheikundige meststoffen meststoffen dan zijn er

  2 merken op de markt die we als hoogwaardig kunnen aanzien en dat

  zijn Peeters en Albatros. Ze beschikken allebei over ongeveer dezelfde samenstellingen.

Albatros is iets goedkoper en wordt soms in kleiner hoeveelheden aangeboden

Als we zorgen dat we een stikstofrijke meststof en een kaliumrijke

  meststof hebben zitten we safe.

Ik stel voor : Albatros 21/7/22 en 7/17/35. De stikstofrijke is goed voor

  het voorjaar en geeft een goed evenwicht stikstof en kalium en zorgt

  voor sterke gezonde planten.

In de zomer wisselen we ze af met de kaliumrijke voeding om zo regelmatig

  nieuwe scheuten te creëren in de oksels die dan weer een constantere

  bloei kunnen garanderen.

 

Vanaf half mei tot einde juni drijven we de plant naar bloei met 7/17/35

  en vanaf september gaan we de plant ermee afharden en hout opbouwen

  om de winter beter te doorstaan. Juli en augustus: afwisselen en we mogen

 

  2 x kalium geven voor 1 x stikstof.

Dan moeten we het nog over 1 bestanddeel hebben: de sporenelementen.

Planten hebben bepaalde elementen in zeer kleine hoeveelheden nodig,

  zoals ijzer, zink, koper, molybdeen, selenium, strontium.

Ijzergebrek bij surfinia's manifesteert zich bijvoorbeeld door gele topscheuten

  en verzwakte planten, ,witziekte en ongedierte.

Nu zijn er ook planten die bepaalde sporenelementen niet verdragen.

Palmbomen bv verdragen geen selenium of strontium, dan verdrogen de bladtoppen.

 

Meststof fabrikanten spelen daarop in door in 1 meststof een lage dosis

  sporenelementen toe te voegen.

Bij albatros is dit de 20/20/20. Daarom ben ik er geen voorstander van.

Ik vind het trouwens ook een te hoog gehalte aan fosfor.

Daarom prefereer ik 21/7/22. Wat de organische meststoffen betreft ben

  ik absolute voorstander van DCM Mix 2, omwille van het hoge kaliumgehalte

  en de toevoeging van de sporenelementen.

De resultaten spreken voor zich! Dan is er nog een belangrijke zaak die

  ik wil aanhalen gebruik of misbruik van fungiciden. Het is algemeen

  te weinig geweten dat bepaalde grondschimmels verantwoordelijk zijn

  het voedingstransport in de plant.

Gebruik van bepaalde fungicides kan deze doden in de grond. Ik heb bijvoorbeeld

  de ervaring met Rovral. De planten lieten hun blaren vallen, ze

  stierven niet af, maar ik heb 2 maanden moeten wachen op nieuwe scheuten.

Zo, met deze wetenswaardigheden heb ik weer een aantal tips gegeven

   waarvan ik hoop dat ze ons ten goede zullen komen met onze planten

   in de zomer. Succes!!!